Archive for Term: ผ้าผืน

 • ผ้าลายมัดหมี่ ลายเต็ม 4
  ฿2,500.00 ฿1,800.00

  ผ้าลายมัดหมี่ ลายเต็ม 4 ขายเป็นหลา เคล็ดลับการเลือกผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ ความสม่ำเสมอของเนื้อผ้า ผ้าพื้นควรแน่นสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนไม่มีริ้วหนาบาง ความสม่ำเสมอของสี สีของผ้าควรสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน ความเสมอของลายทอ ลายผ้าควรมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน ไม่มีตำหนิบนผืนผ้า ควรสังเกตุผ้าตลอดทั้งผืนไม่ให้มีตำหนิ เช่น ผืนผ้าไม่เรียบสม่ำเสมอ เป็นคลื่น (การตึงเส้นด้ายยืนไม่ดี) ลายผ้าไม่ต่อเนื่อง (ลายผิด) ต่อลายไม่ตรงกัน ผ้าเป็นรู (เส้นด้ายขาด) ความแข็งแรงของผ้า ควรทดลองใช้เล็บกรีดริมผ้า ถ้าผ้าแข็งแรงดี เส้นจะไม่แยกออกจากกันแสดงว่าขนาดเส้น และจำนวนเส้นยืนที่เหมาะสมกับขนาดฟันหวี ราคาสูง ผ้าไหมที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและพิถีพิถันทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ราคาขายจึงสูง มีตรารับรองคุณภาพมาตรฐาน มผช.

 • ผ้าไหมพื้น 2 เส้น
  ฿380.00

  ผ้าไหม 2 เส้น หลาละ เคล็ดลับการเลือกผ้าไหมที่ดีมีคุณภาพ ความสม่ำเสมอของเนื้อผ้า ผ้าพื้นควรแน่นสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนไม่มีริ้วหนาบาง ความสม่ำเสมอของสี สีของผ้าควรสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน ความเสมอของลายทอ ลายผ้าควรมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน ไม่มีตำหนิบนผืนผ้า ควรสังเกตุผ้าตลอดทั้งผืนไม่ให้มีตำหนิ เช่น ผืนผ้าไม่เรียบสม่ำเสมอ เป็นคลื่น (การตึงเส้นด้ายยืนไม่ดี) ลายผ้าไม่ต่อเนื่อง (ลายผิด) ต่อลายไม่ตรงกัน ผ้าเป็นรู (เส้นด้ายขาด) ความแข็งแรงของผ้า ควรทดลองใช้เล็บกรีดริมผ้า ถ้าผ้าแข็งแรงดี เส้นจะไม่แยกออกจากกันแสดงว่าขนาดเส้น และจำนวนเส้นยืนที่เหมาะสมกับขนาดฟันหวี ราคาสูง ผ้าไหมที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและพิถีพิถันทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ราคาขายจึงสูง มีตรารับรองคุณภาพมาตรฐาน มผช.

 • ผ้าไหมสปันลายมัดหมี่
  ฿2,000.00 ฿1,500.00

  ผ้าลายมัดหมี่ ลายเต็ม 4 หลาละ